Saltar navegación
Voluntariado galego

Contacto


SANTIAGO
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
Servizo de Voluntariado e Participación
Edificio Administrativo San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 900400800 / 981957916
Correo electrónico: voluntariado@xunta.es


A CORUÑA
Servizo de Xuventude e Voluntariado
R/ Salvador de Madariaga, nº 9 ? 1º andar
15008 - A Coruña.
Teléfono: 881881236 - 881881238
Fax: 881881237


LUGO
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Ronda da Muralla, nº70
27071 Lugo
Teléfono: 982294346 / Fax: 982294339


OURENSE
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Avda. da Habana, 81 baixo - 32071 Ourense
Teléfono: 988386112 / Fax: 988386119


VIGO
Servizo de Xuventude e Voluntariado
R/ Concepción Arenal, 8-1º
36201 Vigo
Teléfono: 986817048 / Fax: 986817082
Copyright voluntariadogalego.org