Saltar navegación
Voluntariado galego

VOLUNTARIADO Curso en liña: A acción voluntaria en situacións de emerxencia 2020

[21-04-2020 - 21-05-2020]

Pechada a inscrición ao cubrirse as prazas vacantes

Destinatarios/as: Este curso está dirixido e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: 100

Contidos:

Módulo I_ Aproximación á acción voluntaria en situacións de especial vulnerabilidade
- Que é a acción voluntaria?
- Perfil e campos de acción das persoas voluntarias
- A importancia das emocións na acción voluntaria.
Claves da intelixencia emocional - O papel do voluntariado e das entidades en contextos de especial vulnerabilidade

Módulo II_ O afrontamento dunha emerxencia e o papel do voluntariado
- Introdución lexislativa en materia de emerxencias
- Afondando nos posibles riscos: naturais, antrópicos e tecnolóxicos
- Que debemos de facer ante unha emerxencia?
- O servizo de protección civil e o voluntariado

Módulo III_ O desenvolvemento do voluntariado nun contexto de pandemia: O Coronavirus
- O impacto do Covid-19 e as medidas existentes nas persoas e colectivos máis vulnerables: O papel do voluntariado
- Tipoloxía de situacións de voluntariado no contexto de coronavirus
- Recomendacións xerais no desenvolvemento da acción voluntaria ante o Covid-19
- Iniciativas de voluntariado impulsadas neste contexto
- Exercicio práctico


Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de realización: do 21 de abril ao 21 de maio (este último día o curso pechará ás 14:30h)

Copyright voluntariadogalego.org