Saltar navegación
Voluntariado galego

VOLUNTARIADO Curso en liña: Aprendizaxe reflexiva a través da acción voluntaria 2020

[12-05-2020 - 12-06-2020]

Matricula pechada por cubrirse as prazas ofertadas

Destinatarios/as: Este curso está dirixido a persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: 100

Contidos:
MÓDULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DO VOLUNTARIADO
1.1. Que é a acción voluntaria?
1.2. Persoas voluntarias e entidades de voluntariado.
1.3. Valores que sustentan a acción voluntaria.
1.4. Funcións da acción voluntaria.
1.5. Dereitos e deberes das persoas voluntarias e das entidades de voluntariado.
MÓDULO 2: APRENDIZAXE E ACCIÓN REFLEXIVA
2.1. A necesidade da reflexión antes da acción.
2.2. Aprender a partir da reflexión individual e colectiva.
MÓDULO 3: A EDUCACIÓN EMOCIONAL. UNHA FERRAMENTA PARA A ACCIÓN VOLUNTARIA.
3.1. A educación emocional e a intelixencia emocional.
3.2. Autocoñecemento: coñecerse para aprender a axudar eficazmente.
3.3. Autocontrol emocional.
3.4. Motivación.
3.5. Empatía.
3.6. Algunhas habilidades sociais: traballo en equipo, liderado e autoridade, o afrontamento e a resolución de conflitos.
MÓDULO 4: O EMPRENDEMENTO E A PARTICIPACIÓN SOCIAL
4.1. Da reflexión á participación.
4.2. A cultura do voluntariado como ferramenta preventiva.
4.3. Unha boa práctica: a colaboración e o traballo en rede ante o ben común.
4.4. Como axudar desde a acción voluntarias ás persoas con maior vulnerabilidade ante situacións sociais de extraordinaria dificultade.

Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de realización: 12 de maio ao 12 de xuño de 2020

Copyright voluntariadogalego.org