Saltar navegación
Voluntariado galego

VOLUNTARIADO. CURSO EN LIÑA: FORMACIÓN EN IGUALDADE PARA A PREVENCIÓN E O AFRONTAMENTO DA VILENCIA DE XÉNERO 2020

[26-10-2020 - 26-11-2020]

O prazo de inscrición estará aberto dende o 16 de outubro ata que se cubran as prazas ofertadas, ou ata 14:30H do día anterior ao comezo do curso.

Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no
Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Nº de horas: 20

Nº de edicións:
1

Nº de prazas: 100

Contidos:
1. INTRODUCCIÓN. A FIGURA DA PERSOA VOLUNTARIA NO CONTEXTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO
a. Concepto de acción voluntaria. Entidades e
persoas voluntarias.
b. Fins do voluntariado.
c. Dereitos das persoas voluntarias.
d. Deberes das persoas voluntarias.

2. CONCEPTOS BÁSICOS EN IGUALDADE E XÉNERO
a. Sexo vs. xénero. É o xénero unha
construción social?
b. O home hexemónico como elemento central de
todas as sociedades.
c. Como afecta na saúde física e psicolóxica
das mulleres os roles de xénero?
d. Porque é importante coñecer a historia das
mulleres e o significado do feminismo?
Concepto da interseccionalidade.

3. ORIXES DA VIOLENCIA DE XÉNERO
a. Introducción, conceptos e pinceladas
lexislativas (convenio de Estambul).
b. Sociedade, cultura e violencia machista
(incluir micromachismo, neomachismos e
institucións patriarcais).
c. En verdade, “sen ti non son nada”? Falemos
do amor romántico.
d. Tipos de violencia e formas de violencia
específicas en mulleres. Figura do agresor.
e. Porque unha muller mantense nunha relación
violenta? Estratexias para facerse co control.
O ciclo da violencia.
f. Mitos e erros na concepción da violencia
machista.

4. RECURSOS EXISTENTES. PREVENCIÓN E AFRONTAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO. BOAS PRÁCTICAS
a. EDUCATIVOS, a única ferramenta para previr
a violencia machista
i. Formas de violencia nos contextos
educativos
ii. Diversidade humana: discapacidade,
orientación sexual, etc.
Interseccionalidade.
iii. Coeducación?
- Pedagoxía feminista
- Educación sexual nos diferentes contextos
educativos
iv. Ferramentas educativas para a igualdade
a. Estratexias de equipo de traballo
b. Linguaxe inclusiva
c. Xogos e dinámicas non sexistas
b. SOCIAIS
c. BOAS PRÁCTICAS


Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Data prevista de realización: do 26 de outubro ao 26 de novembro de 2020.

Copyright voluntariadogalego.org