Saltar navegación
Voluntariado galego

XUVENTUDE. SENSIBILIZA-T CONTRA AS VIOLENCIAS 2020

[03-11-2020 - 03-12-2020]

O prazo de inscrición estará aberto dende o 20 de outubro ata que se cubran as prazas ofertadas.

Destinatarios/as: Persoas voluntarias, profesionais do tempo libre e mozas e mozos de entre 16 e 35 anos.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: 50

Contidos:
MÓDULO 1. ROMPENDO ESQUEMAS E CREANDO DIÁLOGO
a. Androcentrismo lingüístico e consecuencias do emprego dunha linguaxe sexista.
b. Auto-análise. A nosa comunicación.
c. Os medios de comunicación inclúen?
d. Ferramentas para un uso máis inclusivo da linguaxe.

MÓDULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE IGUALDADE, XÉNERO E DISCAPACIDADE
a. Lexislación básica
b. Sexo e xénero
c. O home hexemónico
d. Feminismo e interseccionalidade
e. Discapacidade

MÓDULO 3. NA BASE DA VIOLENCIA DE XÉNERO
a. Como nos relacionamos? O papel do amor romántico.
b. Tipos de violencia e as súas formas específicas en mulleres con discapacidade.
c. Por que unha muller se mantén nunha relación violenta? O ciclo da violencia.
d. Mitos e estereotipos sociais na concepción da violencia de xénero.

MÓDULO 4. CONTEXTUALICEMOS A VIOLENCIA SEXUAL
a. Eduquémonos en datos.
b. Cales son os modelos de sexualidade da xuventude actual?
c. Riscos das TIC na perpetuación da violencia sexual online.
d. Recursos existentes de consulta..


Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de realización: 03 de novembro ao 03 de decembro de 2020

Copyright voluntariadogalego.org