Saltar navegación
Voluntariado galego

XUVENTUDE. MARKETING CULTURAL, CREACIÓN, POSICIONAMENTO E OPTIMIZACIÓN WEB 2020

[17-11-2020 - 07-12-2020]

O prazo de inscrición estará aberto dende o 20 de outubro ata que se cubran as prazas ofertadas.

Destinatarios/as: Mozas e mozos de entre 16 e 35 anos.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: 50

Contidos:
MÓDULO 1. - MÁRKETING CULTURAL
1. Análise de mercado de produtos culturais
1.1. Caracterización da programación cultural
1.2. Técnicas para o coñecemento do medio
2. Planificación de accións de comunicación
2.1. Técnicas de comunicación nas actividades culturais
2.2. Tipoloxía de elementos
2.3. Procedementos de elaboración do plan de márketing
3. Desenvolvemento de accións de comunicación e márketing cultural
3.1. Procedementos de desenvolvemento de accións de márketing
3.2. Metodoloxía para o desenvolvemento de campañas
3.3. Técnicas de análises e selección de medios
4. Seguimento e avaliación de programas
4.1. Sistemática de formulación de obxectivos
4.2. Métodos para o control e seguimento
4.3. Metodoloxías para valorar o grao de satisfacción do cliente
4.4. Técnicas de seguimento de orzamentos
4.5. Desenvolvemento de indicadores de impacto e eficacia
4.6. Técnicas de interpretación de resultados
4.7. Aplicación de medidas correctoras
4.8. Procedementos para a detección e xestión
4.9. Protocolos
Cuestionario: cuestionario final de módulo

MÓDULO 2: CREACIÓN E POSICIONAMENTO WEB
1. Creación de sitios e páxinas Web
2. Traballo con texto
3. Estilos
4. Imaxes
5. Vínculos Web
6. Formularios interactivos
7. Persoais
8. Elementos multimedia
9. Comportamentos
10. Como funciona o posicionamento
11. Funcionamento dos buscadores
12. Importancia do dominio e elección de palabras craves
13. Ferramentas SEO
Cuestionario: cuestionario final de módulo

MÓDULO 3: OPTIMIZACIÓN WEB
1. Introdución a Internet
2. Ferramentas de optimización e avaliación
3. Optimiza o deseño e a programación da súa Web
4. Factores Externos
5. Os contidos da súa Web
6. Optimización en CMS
7. Marketing en buscadores
8. Os pequenos detalles
9. Social Media
10. Para móbil
11. Para PPC
Cuestionario: cuestionario final de módulo
Cuestionario final
Actividades.


Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de realización: 17 de novembro ao 07 de decembro de 2020

Copyright voluntariadogalego.org