Saltar navegación
Voluntariado galego

XUVENTUDE. EDUCACION EMOCIONAL EN TEMPOS DA COVID-19 2020

[24-11-2020 - 14-12-2020]

O prazo de inscrición estará aberto dende o 20 de outubro ata que se cubran as prazas ofertadas.

Destinatarios/as: Profesionais do tempo libre.

Nº. de horas: 20

Nº. de edicións: 1

Nº. de prazas: 50

Contidos:
Módulo 1. Tipos de emocións e as súas características
1.1. Como se orixinan
1.1.1. Teorías fisiolóxicas
1.1.2. Teorías neurolóxicas
1.1.3. Teorías cognitivas
1.2. Clasificación
1.2.1. Primarias (tristeza, alegría, sorpresa, noxo, medo e ira)
1.2.2. Secundarias (todas as xeradas a partir das primarias)
1.3. Emocións vs sentimentos
Módulo 2. A educación emocional en tempos de covid-19
2.1. Xestión das situacións creadas por covid-19
2.2.A soidade
Módulo 3. Como traballar a autonomía emocional: educar nas emocións.
3.1. Autoconcepto: autoestima e identidade
3.2. Habilidades sociais: empatía e asertividad
3.3. Intelixencia emocional
3.4. Manexo das emocións (estratexias)
3.5. Capacidade para xerar emocións positivas
Módulo 4. Educación emocional nas novas tecnoloxías
4.1. Tic como medio de aprendizaxe
4.2. Desenvolvemento emocional e tic.
4.3. Recursos na rede
Módulo 5. Comunicación positiva e Resolución de conflitos
5.1. Conflito e Tipos de conflito.
5.2. Técnicas / dinámicas de resolución de conflitos.
5.3. Comunicación e a súa importancia. Elementos
5.4. Comunicación Positiva.
Módulo 6. Dinámica de grupos
6.1. Actividades a desenvolver con grupos.


Modalidade: en liña

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de realización: 24 de novembro ao 14 de decembro de 2020

Copyright voluntariadogalego.org