Saltar navegación
Voluntariado galego

Hemeroteca

(12-10-2008)

Novo listado de alumnas/os aprobadas/os no curso Xestión e dirección estratéxica na organización 2008

Estimadas/os alumnas/os;

No seguinte listado preséntase unha nova relación das/os alumnas/os aprobadas/os no curso Xestión e dirección estratéxica na organización 2008. Revisade a vosa calificación, pero recordade que, en todo caso, a nota numérica é simplemente orientativa xa que non ten efectos prácticos. No diploma que envía a Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade só consta que se "realizou con aproveitamento o curso" -é dicir, que a/o alumna/a está apta/o-, o temario e o número de horas realizadas.


[ 1 ] ... [ 54 ] [ 55 ] 56 [ 57 ] [ 58 ] ... [ 61 ]
Copyright voluntariadogalego.org