Saltar navegación
Voluntariado galego

Novas

(19-04-2018)

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS APROBADOS, CURSO DE VOLUNTARIADO:NIVEL BÁSICO 2018

A Plataforma de teleformación de Voluntariado Galego informa ás/aos alumnas/os do curso en liña "Curso de voluntariado. Nivel básico 2018" que no documento anexo poden consultar a relación provisional daqueles que obtiveron a cualificación de apto/a.

O prazo para presentar reclamacións ou enviar aclaracións e suxestións estará aberto ata o vindeiro 3 de maio ás 14:30 horas. Os/as alumnos/as poderanse poñer en contacto coa Plataforma de Teleformación de Voluntariado Galego a través do enderezo electrónico voluntariado@xunta.gal

Recórdase que como criterio de avaliación se estableceu que aprobarían o curso aquelas/es alumnos/as que realizaran e aprobaran o total das probas.

Os diplomas oficiais EMITIRANSE A PARTIR DO DÍA NO QUE SE PUBLIQUEN AS NOTAS DEFINITIVAS DE APROBADOS NA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE VOLUNTARIADOGALEGO.ORG. Enviaranse por correo ordinario ao enderezo indicado na ficha de inscrición da/o alumna/o. Se cambiches de domicilio recentemente, pregámosche que, ademáis de actualizalo na sección OS MEUS DATOS PERSOAIS do voso panel de control na Plataforma, nolo comuniques por correo electrónico a voluntariado@xunta.gal

O listado de alumnos aprobados estará dispoñible na web durante 15 días a partir de que remate o prazo de reclamacións. A partires desa data se queredes saber se estades aprobados debedes enviar un mail a voluntariado@xunta.gal

Descarga asociada

Copyright voluntariadogalego.org